Natura i Cultura Serveis Ambientals, S.L. (Natura i Cultura) propietaria de la marca L’Orquídia de Darwin, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients i persones registrades en la web, i així, de conformitat amb l’establit en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament:

El client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats existents en Natura i Cultura i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tinga accés com a conseqüència de la seua navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament d’informació, comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seua relació contractual i de gestió amb Natura i Cultura, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials a les seues característiques particulars. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Natura i Cultura.

Aquestes dades personals estan sent tractats i incorporats als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La política de privadesa de Natura i Cultura li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establits en la legislació vigent. Per açò, de conformitat amb l’establit en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Natura i Cultura garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i li informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Natura i Cultura Serveis Ambientals, S.L. Carrer Sèquia Favara, 30 baix – 46470 – Massanassa (València, Espanya) o un email a: albano@naturaycultura.com