PRODUCCIÓ DE CONTES LOCALS

Des de l’Orquídia de Darwin hem iniciat un projecte editorial que té com a protagonistes a dos joves, Kiko i Kika. Aquests viuen divertides aventures que ajuden a conéixer el nostre territori, les seues peculiaritats i els posen en valor per a les generacions futures.

Són contes orientats a primària per a conéixer el patrimoni de cada localitat: la seua història, la seua cultura, els espais naturals i tots aquells elements que identifiquen a cada municipi.

La producció de cada volum es realitza en coordinació amb els tècnics i experts en les diferents temàtiques. Pot sol·licitar informació per a la seua entitat contactant per email.

EDICIÓ DE LLIBRES

Produïm llibres de temàtica ambiental i cultural, així com materials didàctics que els complementen. Desenvolupem els continguts, incloses il·lustracions i infografies, i gestionem la impressió dels exemplars amb selecció de paper i enquadernació, així com l’ISBN i el Depòsit Legal.