El conte infantil és un recurs didàctic que s’utilitza a l’aula? Doncs bé, els professionals de l’educació consideren que per a treballar els continguts transversals un dels millors recursos són els contes, per la seua importància en el desenvolupament d’hàbits i habilitats i per estimular les competències.

La idea o concepte d’ensenyar està plenament relacionada amb el principi de com es produeix l’aprenentatge i per al cas d’infantil, i els temes transversals es consideren fonamentals. La raó és que contribueixen a la formació integral i a l’educació en valors —respecte al medi ambient, solidaritat, tolerància, etc.—, aspectes vinculats a la pròpia vida i a l’entorn. I l’entorn educatiu, l’escola, ha d’entendre’s com un espai participatiu i democràtic.

El professorat d’infantil utilitza els contes sota una doble perspectiva. D’una banda, el conte és un gran transmissor de valors i important per a l’aprenentatge, però alhora, és un recurs lúdic que aconsegueix objectius mitjançant el gaudi i el plaer, establint aqueixa associació. Amb els contes com a eina s’aconsegueixen molts objectius educatius: s’amplia el llenguatge; es fomenta la creativitat i la imaginació; es millora l’afectivitat; es desenvolupa la sensibilitat artística; es transmeten coneixements; es promouen l’acció, la participació i la socialització; es millora la capacitat simbòlica; i ajuden a superar l’egocentrisme i preparen per a la vida, en oferir models de comportament, valoració de la diversitat i valors.

 

Imatges: coberta del conte d’educació ambiental L’arbret que volia créixer i activitat-jugue amb grup d’infantil (Foto: Natura i Cultura).

La valoració educativa, que fa el professorat, del conte infantil és molt positiva, considerant-ho un magnífic recurs didàctic; destacant el seu potencial per a la transmissió de rols, creences i valors, així com la seua capacitat motivadora i lúdica, i l’aproximació al llenguatge oral i escrit. En la major part dels casos, la tipologia de contes utilitzada a les aules és el conte clàssic i altres contes inventats o temàtics.

 

Els contes assenyalats es treballen fonamentalment en les àrees curriculars de: Llenguatge, Identitat i Autonomia Personal, i en Experiències; i els continguts transversals treballats en els contes infantils estan relacionats amb l’educació per a la convivència —resolució de conflictes i educació en valors—, l’educació per a la salut, la coeducació i l’educació ambiental.

 

En definitiva, existeixen nombrosos factors que marquen la importància del conte infantil com a recurs per a treballar la transversalitat a l’aula, perquè són: una eina que afavoreix el desenvolupament escolar; un excel·lent recurs didàctic; afavoreixen l’educació en valors; impulsen el desenvolupament soci-afectiu; milloren el desenvolupament corporal i suposen una meravellosa eina lúdica i per al joc.

 

Pres del següent article d’Ignacio González (2006). Campo Abierto, vol. 25 nº1, pàg. 11-29. Veure per a completar la informació:

https://www.researchgate.net/publication/268338217_El_valor_de_los_cuentos_infantiles_como_recurso_para_trabajar_la_transversalidad_en_las_aulas_The_value_of_fairytales_like_resource_to_work_the_cross-sectional_content_in_the_classroom

 

Compartir

Etiquetas:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X